Det är en äldre benämning på det som numera kallas ödem vilket är vattensvullnad eller vattenansamling i kroppen.