En första början är oftast att sätta sig med mor- och farföräldrar och be de berätta om sitt liv, om sin uppväxt och den del av släkten de kommer ihåg.