• Convulsioner

  Enligt Svenska Akademins Ordlista betyder convulsioner kramper eller krampanfall, när termen används som dödsorsak har personen avlidit av kramper men ingen specifik anledning till varför kramperna uppkom ges.

 • Maskfeber

  Enligt Svenska Akademins Ordbok feber som orsakats av inälvsmask (b α) -FEBER. (mask- 1746—1932. maske- 1756) feber förorsakad (enl. ä. medicinsk uppfattning) av inälvsmaskar. Aken Reseap. 21 (1746). Sundén (1887). — Svenska Akademins Ordlista

 • Sprintare

  Går även under benämningen Sprintarlapp och en en benämning på samer som inte hade någon egen mark till sina renar SPRINTARE, m.//ig. [sv. dial. sprintare] (numera bl. i skildring av ä. förh. i vissa trakter, bygdemålsfärgat l. i fackspr.) till 2, om lapp (l. medlem…

 • Rådbråkning

  Rådbråkning och Stegling var något som förr klassades som kvalificerat dödsstraff som bara de värsta förbrytarna blev straffade med. Det var de som dömdes för till exempel mord, incest, tidelag och högförräderi kunde få detta ytterst långsamma och plågsamma straff.…

 • Schatull

  Schatull är ett skrinliknande föremål att förvara något värdefullt i (pengar, ädelstenar, guld, tobak) det kan även vara ett skrin (ofta med fin dekor och sammetsinsida) att förvara silvervbestick i. Informationen kommer från Svenska Akademiens Ordbok

 • Lönskaläge

  1937 ändrades lagen och det var därefter inte olagligt att vara otrogen, innan dess fanns det en massa regler för vad som var ok och inte. Enligt SAOB betyder lönskaläge “olovligt könsumgänge mellan ogifta personer (eg. sådana som icke äro…

 • Kommunicera

  Att kommunicera betyder att ta nattvarden, jämför med engelskans communion, förklaringen i SAOB lyder “(i fackspr.) handling(en) l. akt(en) att deltaga i nattvardsfirande, nattvardsgång; nattvardens sakrament; äv. om det moment av akten då nattvardsgästerna mottaga brödet o. vinet”

 • Inhyses

  Enkelt förklarat är det en person som inte har en egen bostad utan bor hos andra utan att betala för det. Enligt SAOB “INHYSES i fråga om det förhållande att ngn bor i hus l. å ägor som tillhör(a) annan…

 • Inflammationsfeber

  Vad jag hittar i litteraturen är detta en väldigt ovanlig sjukdom/dödsorsak, i min forskning står den som dödsorsak på en liten gosse som blev 1år, 1 månad och 19 dagar. Enligt SAOB är inflammationsfeber en feber som åtföljer en inflammation…

sv_SESvenska