• Lönskaläge

  1937 ändrades lagen och det var därefter inte olagligt att vara otrogen, innan dess fanns det en massa regler för vad som var ok och inte. Enligt SAOB betyder lönskaläge “olovligt könsumgänge mellan ogifta personer (eg. sådana som icke äro…

 • Kommunicera

  Att kommunicera betyder att ta nattvarden, jämför med engelskans communion, förklaringen i SAOB lyder “(i fackspr.) handling(en) l. akt(en) att deltaga i nattvardsfirande, nattvardsgång; nattvardens sakrament; äv. om det moment av akten då nattvardsgästerna mottaga brödet o. vinet”

 • Inhyses

  Enkelt förklarat är det en person som inte har en egen bostad utan bor hos andra utan att betala för det. Enligt SAOB “INHYSES i fråga om det förhållande att ngn bor i hus l. å ägor som tillhör(a) annan…

 • Inflammationsfeber

  Vad jag hittar i litteraturen är detta en väldigt ovanlig sjukdom/dödsorsak, i min forskning står den som dödsorsak på en liten gosse som blev 1år, 1 månad och 19 dagar. Enligt SAOB är inflammationsfeber en feber som åtföljer en inflammation…

 • Skrofler

  Skrofler eller även kallat Skrofulos är en variant av tuberkulos som drabbade barn och ungdomar. Tuberkulos är en infektionssjukdom som i drabbade de fattiga och trångbodda extra hårt, infektionen spreds snabbt i hemmen i slutet av 1800-talet då man ofta…

sv_SESvenska