• Tubercolosis pulmonum

    En äldre benämning på lungsot (även kallat TBC), läs mer om sjukdomen och hur den behandlades på Riksarkivet.

  • Struplungsot

    En mer aggressiv form av TBC som drabbade struphuvudet Struplungsot från projekt Runberg “Läkarbok 1919“ Sjukdomens namn är oegentligt. Borde vara tuberkulos i struphuvudet.Symptomer – Heshet, smärta, svårighet att svälja. Läkare konstaterar lidande med strupspegel. Bischer och Kocher har funnit,…

  • Lungsot

    En nyare benämning på tuberkulos (även kallat TBC), läs mer om sjukdomen och hur den behandlades på Riksarkivet.

sv_SESvenska