En äldre benämning av dysenteri som är en tarmsjukdom som orsakas av parasiter i dålig mat.