Äldre benämning på tyfus som är en smittsam tarmsjukdom som under 1800 talet skördade många offer. Det är en bakterie som ger upphov till en inflammation i tunntarmens vägg och sprider sig i kroppen genom blodomloppet.