En äldre benämning på tuberkulos (även kallat TBC), läs mer om sjukdomen och hur den behandlades på Riksarkivet.