En gammal benämning på hjärninflammation och det är en mycket alvarlig sjukdom som utan behandling kan leda till döden.