Äldre benämning av samtidigt lung- och lungsäcksinflammation