Bråberg

Efternamnet Bråberg är ett soldatnamn som kom in i min frus släkt 1808 när hennes morfars farmors farfar Andreas Eriksson blev antagen som soldat Västgöta Dals regemente och flyttar in i ett soldattorp i Bråsäter som kallas Rappås.
Soldatnamn har länge funnits inom armén och flottan och det var ett sätt att skilja på de olika soldaterna, när man forskar i kyrkoböckerna ser man snabbt att vissa för- och efternamn är vanligare än andra på vissa orter. Det innebär att det kunde finnas många soldater med samma namn i ett kompani och det skapade såklart problem. Soldatnamnen kunder vara både som i fallet ovan kopplat till den ort som soldattorpet fanns (soldaten Bråberg i Bråsäter) men det kunde likaväl var ett namn som beskrev soldaten, ett namn med krigisk klang eller namn från djurriket. Exempel på detta är Munter, Flink, Fröjd, Sköld, Modig, Örn, Djärv och Sträng. Från början återtog soldaten sitt patronymikon (Eriksson, Andersson, Nilsson…) men mot slutet av 1800-talet blev det vanligt att den avskedade soldaten behöll sitt soldatnamn som sedan går i arv till barnen.

1809 gifter sig Anders med Karin Svensdotter som kommer från Ullsäter i Högsäter, de får 11 barn mellan 1811 och 1833 och av dessa 11 uppnår 6 vuxen ålder. Anders dör 1837 och familjen lämnar torpet, familjen behåller efternamnet även efter Anders avsked som soldat.

Enligt SCB finns det idag 62 personer som har Bråberg som efternamn och den större delen av dessa bor runt Vänersborg och Trollhättan.

sv_SESvenska