• Hjärtförlamning

  En relativt ofta förekommande dödsorsak är hjärtförlamning = hjärtat stannar, detta hittade jag i Nordisk familjebok andra upplagan som finns tillgänglig via Projekt Runeberg. Hjärtförlamning uppgifves som bekant rätt ofta som dödsorsak. Då lifvet endast genom det arteriella blodets spridande…

 • Bild på dina anor

  Ibland hittar man guldkorn utan att man aktivt söker efter just bilder. Jag sökte på en person som jag håller på och arbetar med bosatt i Vittsjö i Skåne, när jag gjorde en snabb sökning med hjälp av Google hittade…

 • Inflammationsfeber

  Vad jag hittar i litteraturen är detta en väldigt ovanlig sjukdom/dödsorsak, i min forskning står den som dödsorsak på en liten gosse som blev 1år, 1 månad och 19 dagar. Enligt SAOB är inflammationsfeber en feber som åtföljer en inflammation…

 • Möllare

  Yrket mjölnare kallades i Skåne för möllare, förr fanns det en kvarn i nästan varje ort runt omkring i Sverige. Numera finns det enstaka av dessa väderkvarnar kvar i vår natur där de står som en påminnelse om svunna tider.…

 • Salpetersjudare

  Under år av krig var salpetersjudare ett väldigt viktigt arbete, ett ofta tungt och illaluktande arbete men ytterst viktigt. Den svenska armén behövde krut till kanoner och gevär, krut som till 75 % består av salpeter. Salpeter hittade men lättast…

 • Rusthållare

  Det är namnet på ägaren av ett rusthåll som var en gård/hemman som indelats till kavalleriet. Gårdens skyldighet att betala skatt till kronan omvandlades till skyldighet att se till att det fanns häst, ryttare och övrig utrustning till kronan att…

 • Mathilda Ranch

  Lördagen den 26 juni 1860 föds Caroline Mathilda Ranch I Köpenhamn, dotter till Wilhelm Ranch och Theresia Walter. Familjen flyttade till Göteborg (där hennes föräldrar en gång hade träffats) och 1872 flyttar de till Varberg. Wilhelm öppnade en fotografiateljé (han…

 • Stenpassion

  Ett äldre uttryck för stensjukdomar (njur-, gall- eller blåssten) som förr inte gick att operera utan förr var en vanlig dödsorsak.

 • Pentecostes

  Pentecostes kommer från grekiskan och betyder femtionde och syftar på att pingsten kommer 50 dagar efter påsken. Om det står feria 1 pentecostes betyder det dagen efter pingstafton (pingsdagen) och feria 2 pentecostes betyder 2 dagar efter pingstafton (annandag pingst)

sv_SESvenska