Ordbok

Lönskaläge

1937 ändrades lagen och det var därefter inte olagligt att vara otrogen, innan dess fanns det en massa regler för vad som var ok och inte. Enligt SAOB betyder lönskaläge

“olovligt könsumgänge mellan ogifta personer (eg. sådana som icke äro så nära besläktade att detta medför äktenskapshinder)”

1864 upphör lönskaläge att vara ett brott (samtidigt försvann även brottet att föda oäkta barn) med redan i början av 1600-talet avskaffades straff på lönskaläge de två första gångerna man begick brottet.

sv_SESvenska