Ordbok

Inhyses

Enkelt förklarat är det en person som inte har en egen bostad utan bor hos andra utan att betala för det. Enligt SAOB

“INHYSES i fråga om det förhållande att ngn bor i hus l. å ägor som tillhör(a) annan person *

* person som utan att tillhöra familjen l. tjänstefolket o. utan att erlägga betalning därför har sin bostad o. ofta äv. kost hos en annan (o. som i gengäld biträder vid förekommande göromål); äv. (numera i sht i vissa trakter av Norrl. o. i Finl.): person som utan vederlag l. endast mot ngn obetydlig ersättning i arbetshjälp (spånad o. d.) l. egna tillvärkningar (slöjdalster) l. egen fångst (fisk, villebråd) har sin bostad på annans ägor, backstugusittare.”

sv_SESvenska