Ordbok

Inflammationsfeber

Vad jag hittar i litteraturen är detta en väldigt ovanlig sjukdom/dödsorsak, i min forskning står den som dödsorsak på en liten gosse som blev 1år, 1 månad och 19 dagar. Enligt SAOB är inflammationsfeber en feber som åtföljer en inflammation (undermening inre inflammation)

Från Nordisk familjebok 1800-talsutgåvan finner man “Inflammation kallas en särdeles vanlig form för sjukliga förändringar, som på olika sätt kunna uppträda i kroppens mest olika delar, men hvilka aklla hafva några gemensamma hufvudkarakterer, såsom stegradt blodtillopp till det inflammerade stället eller organet och deraf beroende svullnad (tumor) och rodnad (rubor), ökad temperatur, såväl lokalt (calor) som oftast äfven hos blodet i sin helhet (inflammationsfeber)”

sv_SESvenska