Ordbok

Salpetersjudare

Under år av krig var salpetersjudare ett väldigt viktigt arbete, ett ofta tungt och illaluktande arbete men ytterst viktigt. Den svenska armén behövde krut till kanoner och gevär, krut som till 75 % består av salpeter. Salpeter hittade men lättast under golvet på ladugårdar där kreatur har stått och redan Gustav Vasa hade bestämmelser att den jorden tillhörde kronan. Först levererade bönderna själva denna jord till kronan men snart växte det fram en yrkeskår som kallades salpetersjudare. De samlade in salpetern, sjöd den i upp till en vecka för att få fram råsalpeter som levererades till krutverken.

salpetersjudning; vanl. dels om konsten att framställa salpeter gm salpetersjudning, dels om salpetersjudning ss. en yrkesverksamhet l. en näringsgren; äv. konkret(are), om den statliga organisation l. institution som sörjde för framställningen av salpeter för landets behov l. om anläggning för salpetersjudning.

Svenska akademins ordbok
sv_SESvenska