Ordbok

Rusthållare

Det är namnet på ägaren av ett rusthåll som var en gård/hemman som indelats till kavalleriet. Gårdens skyldighet att betala skatt till kronan omvandlades till skyldighet att se till att det fanns häst, ryttare och övrig utrustning till kronan att förfoga över. Kronan ansvarade för att se till att ryttaren hade de vapen han behövde. I vissa orter gick ett antal bönder ihop och såg till att det fanns ett rusthåll på orten för att slippa ifrån tvångsutskrivningen till Kronan.

innehavare av rusthållshemman med skyldighet att (mot åtnjutande av vissa förmåner i form av skattelindring, frihet från rotering o. d.) fullgöra den hemmanet åvilande rustningen

Svenska akademins ordbok

sv_SESvenska