Ordbok

Skrofler

Skrofler eller även kallat Skrofulos är en variant av tuberkulos som drabbade barn och ungdomar. Tuberkulos är en infektionssjukdom som i drabbade de fattiga och trångbodda extra hårt, infektionen spreds snabbt i hemmen i slutet av 1800-talet då man ofta bodde många på en liten yta. Om man var undernärd eller försvagad hade man större risk att smittas av bakterierna. På Projekt Runberg (“Projekt Runeberg (runeberg.org) arbetar på frivillig grund med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra dem öppet tillgängliga över Internet.”) kan man läsa i en läkarbok från 1919 om sjukdomen och dess symtom. I slutet av 1800-talet började man offensivt arbeta mot tuberkulosen i Sverige genom att man inrättade sanatorier runt om i Sverige. På dessa sanatorier skulle patienterna få vila, mycket frisk luft och näringsriktig mat.

med. tuberkulos i (hals)lymfkörtlar (samt ben o. leder), skrofler; körteltuberkulos; särsk. om sådan tuberkulos ss. barnsjukdom o. därvid vanl. med ett symtomkomplex främst bestående av svullna lymfkörtlar (som vanställa halsen), kronisk snuva, uppsvällda läppar o. ögonlock o. lindrigare hudtuberkulos i ansiktet

Svenska Akademins ordbok SAOB

Riksarkivet har en liten text om tuberkulos eller som sjukdomen ofta kallas TBC och sanatorier.

Det fanns ett sanatorium i Varberg som jag har skrivit lite om här.

sv_SESvenska