Halland,  Historia,  Intressant,  Kyrkor

Tvååkers kyrka

En tätort som ligger utmed motorvägen E6 strax söder on Varberg, befolkningen i Tvååker var 2020 2930 enligt SCB

Enligt Svenska kyrkans hemsida byggdes den nuvarande kyrkan 1853 och har renoverats och upprustats flera gånger sedan dess. Innan denna kyrkan byggdes fanns det en äldre kyrka som tros vara från 1200-talet som under många år hade sin medeltida utformning, den revs dock 1852 för att ge plats åt den nya.

I kyrkans murar ingår sten och murbruk från den tidigare kyrkan. Byggnadsstilen är tung och sluten. Tornet har fått en gotisk prägel och avslutas med en spetsig spira. Byggnaden är utvändigt vitputsad och har kopplade rundbågiga fönster med gemensam omfattning. Långhuset täcks av ett flackt sadeltak och tornet kröns med en spira. Långhusportalerna markeras med utskjutande omfattningar och både dessa och torngavlarna är dekorerade med rundbågsfriser. Huvudingångar genom tornets bottenvåning samt mitt på långhusets norra och södra långsida. Det ljusa kyrkorummet täcks av ett flackt trätunnvalv.

Svenska kyrkan

Kyrkomiljön

Kyrkan ligger i nordöstra delen av tätorten och den omgärdas av äldre gravar, de nyare ligger i norr om kyrkan. Söder om kyrkan ligger församlingshemmet och nordost om kyrkan ligger prästgården.

Min koppling till Tvååkers kyrka är et par, jag är uppväxt i Tvååker och alla skolavslutningar gjordes i kyrkan, jag tog konfirmationen i den kyrkan och min pappa begravdes på kyrkogården.

sv_SESvenska