Historia,  Intressant,  Kyrkor,  Skåne

Västra Klagstorp kyrka

Cirka 2 km söder om Malmö ligger den lilla byn Västra Klagstorp och dess kyrka, en kyrka med anor från från 1100-talet.

På patsen där Västra Klagstorps nuvarande kyrka står har det funnits en stenkyrka från 1100-talets senare del. Denna kyrka var troligen byggd av en lärljunge till Martin Stenmästare som var verksam vid domkyrkobygget i Lund.
Den medeltida kyrkan hade ursprungligen ett tvåkvadratiskt långhus, ett kvadratiskt kor och en halvrund absid i öster. Kyrkan var uppförd av gråsten och saknade valv. På 1200- och 1300-talet byggdes kyrkan ut med flera tillbyggnader, ett torn i väster och två vapenhus. Den medeltida kyrkan, utom tornet, revs 1884. 

Svenska kyrkan Malmö

Den nya kyrkan invigs 1885 och har kvar kyrktornet från medeltiden som kompletteras med kor och långhus ritat av byggmästare Nils Andersson, kyrkan har en blandstil med många olika stilgrepp som var vanligt vid denna tidpunkten.

2015 gjorde jag en resa ner till Skåne för att dokumentera lite olika kyrkor jag hade stött på i min släktforskning, detta är en av de kyrkor jag besökte. Jag vandrade länge runt kyrkan, fotograferade och lät intrycken sjunka in, det som slog mig var att gravarna på kyrkogården var väldigt olika i sin stil. Visst finns det en del vanliga enkla gravstenar men det fanns relativt många extraordinära gravstenar med smyckning och text, de flesta gravstenar var även lätta att läsa då de inte var överväxta av mossa.

Min koppling till denna kyrka är att min farfars syster med make är begravda här.

Sevärdheter i kyrkan

Altaret är av målat trä och tillverkat vid byggnationen 1885, dopfunten i sandsten har en fot från 1910-talet men resten kommer från kyrkan på 1100-talet. Dopfaten i mässing är från sent 1500-tal och det finns ett trälock till dopfunten som troligtvis är gjord omkring 1741.

Orgeln tillverkades så sent som 1974-1975 och har 15 stämmor, den tillverkades av A Mårtenssons Orgelfabrik AB i Lund. Fasaden runt orgeln är utformad så att orgelpiporna ska vara synliga.

Predikstolen är från sent 1500- eller tidigt 1600-tal och gjord i ekträ. Predikstolen är rikt dekorerad av apostlar och kvinnofigurer vars attribut symboliserar olika dygder.

I vapenhuset finns det 2 så kallade kristenslejon från 1100-talet

I kyrktornet hänger två malmklockor, i söder lillklockan som gjöts 1591 och i norr storklockan som göts 1747

sv_SESvenska