Ångermanland,  Historia,  Intressant,  Rogers farfar

Gudmundrå

Vid Ångermanälvens mynning i Ångermanland ligger orten Gudmundrå som genomkorsas av riksväg 90. Utmed älvens strand byggdes tidigt ångsågar och efter det kom det både pappersbruk och sulfatfabrik, numera är det bostadsområde som dominerar området utmed älven. Enligt SCB bodde det vid årsskiftet 2019/2020 8317 personer i Gudmundråförsamling

På orten är min farfars mor Märta Josefina Eugenia Blomqvist född och hennes far, min farfars morfar dog av hjärtfel på ålderdomshemmet

sv_SESvenska