Historia,  Intressant,  Militär,  Stockholm

Wira bruk

Sveriges främsta vapensmedja under stormaktstiden låg strax norr om Stockholm, de anlades omkring 1630 av Claes Fleming främst då fallhöjden på den å som finns på platsen medgav att man kunde få kraft till de stora hammare som användes i bruket. Mellan 1635 och 1775 hade bruket ensamrätt på leverans av värjor, sablar och bajonetter till den svenska armén. Verksamheten upphörde 1948 och tack vare en restaurering kan man fortfarande uppleva hur livet och arbetet på bruket var under 1700- och 1800-talet.

Läs mer på museets hemsida.

sv_SESvenska