Historia,  Intressant,  Militär,  Norrbotten

Ny gräns mot Ryssland 1810

Mellan 1808 och 1809 pågår det finska kriget mellan Sverige och Ryssland i vilket Sverige förlorar hela Finland och Åland när Ryssland vinner kriget. Resultatet blir att kung Gustaf IV avsätts och landsförvisas då alla lägger skulden på honom och Sveriges stormaktstid är definitivt slut. Med förlusten mot Ryssland mister Sverige en tredjedel av sitt landareal i det fredsförslag som skrivs under 17 september 1809 av Anders Fredrik Skjöldbrand, Curt von Stedingk, Nikolaj Rumjantsev och David Alopaeus finns att läsa på franska på riksarkivet.

Den nya gränsen mellan Sverige och Ryssland blir Torneå älv och Muonio älv, vissa byar delas och finns både på svenska och ryska sidan. Gränsen följer den djupaste fåran i dessa älvar och har ändrats vid ett par tillfällen.

När det gäller släktforskningen kan detta bli lite problematiskt, jag har en familj jag följer på min frus sida som bor i Övertorneå under dessa år. Modern i familjen där 1810 och då ligger deras gård på den ryska sidan av Övertorneå, döds datum står registrerat men inget begravningsdatum. I fredsavtalet fanns det en klausul som innebar att folk kunde fritt flytta till valfritt del, bara de sålde de delar de lämnade efter sig till en person i det landet som området hörde till. I mitt fall överlever fadern och han flyttar vidare och bor som inneboende hos sin dotter och hennes familj.

sv_SESvenska