Ordbok

Rötfeber

Rötfeber eller tyfusfeber är en svårare art av nervfeber och utmärker sig, liksom nervfebern, med svaghet och kraftlöshet, men därjämte med ett upplöst tillstånd i blodet, varav de naturliga avsöndringarna, utdunstningen och även andedräkten, bli rötaktigt stinkande, och fläckar i huden, mattande blödningar, ymniga svettningar, samt vattenaktig diarre uppkomma. Tyfusfebern går ofta som farsot, och är då gemenligen mycket smittosam. Ofta övergå andra febersjukdomar, under dålig vård eller för rötfeberns uppkomst gynnande förhållanden, i synnerhet hungersnöd, i tyfus.

Handbok i Husmedicinen från 1858 av August Timeleon Wistrand
sv_SESvenska