Halland,  Historia,  Intressant,  Kyrkor,  Varberg

Getakärrs kyrkoruin

I dagens Varberg finns denna kyrkoruin som även går under namnet Gamleby kyrkoruin, det är en ruin efter en 1300-tals kyrka som revs för att kunna använda murstenarna till bygget av Varbergs fästning. Getakärr som stad har anor från vikingatiden och kyrkan uppfördes ungefär samtidigt som slottsbyggnaden uppfördes på varberget (numera Varbergs fästning). Under 1400-talet anlades en stad några kilometer norrut och denna fick namnet Ny Varberg (alternativt Nyby) och Getakärr fick därefter namnet Gamla Varberg (eller Gamleby). Dessa två städer samexisterade men då de ligger på gränsen mellan Sverige och Danmark så krigshärjades de vid flera tillfällen både av svenska och danskar. Under 1600-talet växer dagens Varberg upp i skydd av Varbergs fästning.

Denna ruin är den den enda synliga lämningen efter Getakärr (även kallat äldsta Varberg), ruinen frilades vid en utgrävning 1936 ledd av den dåvarande chefen för Varbergs Museum Albrekt Sandklef. Kyrkan var byggd av gråsten och murarna var upp mot 1,5 meter breda. Vid utgrävningarna hittades gravar under kyrkgolvet och i dessa gravar hittade man mer än 1 000 mynt från danska, svenska, norska och nordtyska städer. Folket i Getakärr bedrev handel med bland annat Hansan i Lübeck och andra städer i närheten, flertalet av de utländska mynten var från 1300-talet.

sv_SESvenska