Halland,  Historia,  Intressant,  Varberg

Bålastugan

Kärt barn har många namn och så även denna ryggåsstuga från 1700-talet, den kallas även för Bexellska stugan eller Bexellska ryggåsstugan. Ryggåsstugan finns mitt i Varberg med ny bebyggelse runt omkring, sanningen är att det har inte alltid funnits på den platsen utan från början fanns den strax utanför Halmstad i byn Harplinge. 1876 köpte godsägaren Alfred Bexell stugan och allt lösöre som tillhörde. Stugan plockades ner och fraktades till Göingegården strax utanför Varberg där Alfred bodde. 3 år senare var stugan återuppbyggd och Alfred öppnade upp den som ett museum. Redan vid tidig ålder blev Alfred nyfiken på allmogekulturen och ville bevara den för framtiden. Han hade stora samlingar bonader och andra allmogeföremål som visades i ryggåsstugan.

Ryggåsstugor som denna var fram till mitten av 1800-talet den vanligaste sortens bostad i södra Sverige och denna ryggåsstuga har även två härbre. 1900 dör Alfred och hans fru Cecilia låter flytta stugan några år senare till utkanten av Varberg, där den fortfarande finns kvar. Bexell och deras ättlingar vårdade ryggåsstugan i 128 år innan den testamenterade still Stiftelsen Hallands länsmuseer. Redan 1993 donerades merparten av samlingen av allmogeföremål till dåvarande länsmuseet i Varberg.

Ryggåsstugan är öppen för allmänheten och under vissa perioder av året är det guidade visningar, läs mer på Hallands kulturhistoriska museum.

sv_SESvenska