Helsingborg,  Historia,  Intressant,  Rogers farfar,  Skåne

Pålsjö kyrkogård

En begravningsplats i norra delen av Helsingborg som invigdes 31 maj 1913 kyrkoherde Claës Elis Johansson.

Anledningen till att det behövdes en ny begravningsplats i Helsingborg var en kombination av stadens utveckling och den efterföljande befolkningsökningen och de befintliga kyrkogårdarna i staden snart otillräckliga.
Kyrkogården ligger söder om Mariastaden och norr om Stattena och Ringstorp och från början var det en kristen kyrkogård för stadens innevånare men den har numera även delar för andra trosuppfattningar.

Redan 1902 diskuterade kyrkostämman att en ny kyrkogård behövdes och 1908 köptes delar av egendomen Pålsjö Slott.
1911 skrevs ett köpekontrakt mellan å ena sidan Helsingborgs stad och andra sidan Helsingborgs stads- och landsförsamlingar om ett område på 20 hektar norr om den dåvarande stadsbebyggelsen.

Pålsjö kyrkogård byggdes under första världskriget och ritningarna gjordes av stadsträdgårdsmästare O.H. Landsberg. Översiktsplanen som finns här nedan visar breda huvudvägar med häckinramade kvarter med sekundärvägar mellan. Inramningen mellan kvarteren ger en idyllisk bild och ger en stark kontrast till övriga begravningsplatser från tiden. Hela platsen inger ett lugn och det är en av mina favoritplatser att besöka och bara gå runt och insupa atmosfären och all grönska.

I den nordöstra delen av kyrkogården finns det två avdelningar med soldatgravar från andra världskriget. I två lundar vilar soldater från Tyskland och det Brittiska samväldet (främst Storbritannien och Kanada). Sammanlagt är det 140 soldater där de tyska soldaterna är besättningsmän från fartygsförlisningar och de från Brittiska samväldet är flygare som har störtat.
Direkt i anknytning till dessa gravar finns en minneslund för polska koncentrationsfångar som efter andra världskriget förts till Sverige men som sedan avled av sina skador.

Min koppling till Pålsjö kyrkogård är en familjegrav där min farfar, min farfars far, farfars mor och tre av min farfars bröder. Gravrätten har numera återgått till upplåtaren.

Farfars far: Erik Valdemar Nilsson (1894-1940)
Farfars mor: Märta Josefina Härder (1896-1977)
Farfar: Roy Erik Fredi Nilsson (1921-1973)
Farfars bror: Roland Oskar Valdemar Nilsson (1926-1951)
Farfars bror: Alf Roland Ingemar Nilsson (1939-1984)
Farfars bror: Rolf Gustaf Eugén Nilsson (1923-1998)

sv_SESvenska