#Ordbok

Båtsman

En båtsman är en menig soldat och flottans motsvarighet till indelta soldater, de kan även gå under benämningen rotebåtsmän, precis som för soldaterna ska båtsmännen ha tillgång till ett torp att bruka och som roten sköter om när båtsmannen är […]

#Ordbok

Spanska sjukan

I spåren av första världskriget härjade en svår influensaepidemi, ursprunget är okänt med då tidningarna i Spanien inte hade samma censur som övriga Europeiska länder under första världskriget var det från Spanien det först rapporterades och då fick den namnet […]

#Ordbok

Tyfusfeber

Rötfeber eller tyfusfeber är en svårare art av nervfeber och utmärker sig, liksom nervfebern, med svaghet och kraftlöshet, men därjämte med ett upplöst tillstånd i blodet, varav de naturliga avsöndringarna, utdunstningen och även andedräkten, bli rötaktigt stinkande, och fläckar i […]

#Ordbok

Rötfeber

Rötfeber eller tyfusfeber är en svårare art av nervfeber och utmärker sig, liksom nervfebern, med svaghet och kraftlöshet, men därjämte med ett upplöst tillstånd i blodet, varav de naturliga avsöndringarna, utdunstningen och även andedräkten, bli rötaktigt stinkande, och fläckar i […]

sv_SESvenska
sv_SESvenska